Văn hóa và trách nhiệm của Phương Tuyến

khát vọng tiên phong

Phương Tuyến định hướng phát triển thành một nhà thầu thi công dân dụng hàng đầu khu vực phía Bắc

chiến lược con người

Phương Tuyến là tập hợp những người có tư tưởng và hành động kỷ luật, có năng lực và lành nghề, hướng thiện và có tinh thần làm việc quyết liệt, triệt để vì những giá trị bền vững.

văn hóa doanh nghiệp

Phương Tuyến luôn coi nguồn nhân lực là yếu tố cốt lõi và là tài sản quý giá. Chúng tôi luôn quan tâm, thấu thiểu, và thực thi các quyền lợi dành cho người lao động để mỗi thành viên đều xác định và coi nơi đây là ngôi nhà thứ 2, nơi mình gắn bó và dành phần lớn thời gian hàng ngày để sống và làm việc.

Môi trường và cộng đồng

Phương tuyến xây dựng văn hóa doanh nghiệp trên sự quan tâm và thấu hiểu với niềm tự hào về giá trị truyền thống nhân văn của người Việt. Văn hóa này không chỉ thể hiện trong chính sách phúc lợi dành cho người lao động, mà còn trong các hoạt động vì sự phát triển chung của cộng đồng xã hội.